Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Μεσοπόλεμος (1918-1939)

Στη δεκαετία του 1920 οι Αλβανοί κατορθώνουν να αποκόψουν την Ορθόδοξη Εκκλησία από τη Μητέρα Εκκλησία, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, και να την κάνουν υποχείριο του αλβανικού εθνικισμού, με ηγέτη τον Φαν Νόλι.

Στη δεκαετία του 1930 ο βασιλιάς Ζώγκου επιτίθεται εναντίον της Ελληνικής Παιδείας. Κλείνει σχολεία, διώκει δασκάλους, γονείς, μαθητές.


Οι Βορειοηπειρώτες προσφεύγουν στό Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης (Χάγη) και δικαιώνονται. Το αλβανικό κράτος υποχρεώνεται να ανοίξει τα Ελληνικά Σχολεία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου