Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Η επιστολή του Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Σεβαστιανού στους Υπουργούς Εξωτερικών των τεσσάρων νικητριών Δυνάμεων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επανένωση της Γερμανίας


Από αριστερά οι Υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζαίημς Μπέηκερ, της Γαλλίας Ρολάν Ντυμά, της Δυτικής Γερμανίας Ντίτριχ Γκένσερ και της ΕΣΣΔ Έντβαρδ Σεβαρδνάτζε, στον παλιό μεθοριακό σταθμό ελέγχου Τσάρλι του Βερολίνου τον Ιούνιο του 1990


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 381
Εν Αθήναις τη 25 Σεπτεμβρίου 1990
Προς τους
Εξοχωτάτους Υπουργούς Εξωτερικών
1. Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. Τζαίημς Μπέηκερ
2. Σοβιετικής Ενώσεως κ. Έντβαρδ Σεβαρδνάτζε
3. Μεγάλης Βρετανίας κ. Ντάγκλας Χερδ
4. Γαλλίας κ. Ρολάν Ντυμά

Εντιμότατοι κύριοι Υπουργοί,
Ως Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης, Έξαρχος πάσης Βορείου Ηπείρου και Πρόεδρος του «Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικού Αγώνος» και εξ αφορμής της υπογραφείσης εις Μόσχαν, την 12.9.1990, συνθήκης ειρήνης υπό των νικητριών Δυνάμεων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δια της οποίας αποκαθίσταται η εθνική κυριαρχία της ενιαίας Γερμανίας, απευθύνομεν προς υμάς την παρούσαν επιστολήν μας.
1) Συμμεριζόμενοι κατ’ αρχήν την χαρά του λαού των δύο Γερμανιών επιτυχόντος ύστερα από 45 έτη την ένωσιν, αισθανόμεθα συγχρόνως χρέος ημών επισκοπικόν να υπενθυμίσομεν εις υμάς και το δράμα ενός άλλου λαού, που συνδέεται αρρήκτως με τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον...

(Ακολουθεί αναφορά στους αγώνες της Ελλάδας στο πλευρό των Συμμάχων κατά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο και στην κατάσταση που επικρατούσε στη Βόρειο Ήπειρο από το 1940 και έπειτα)

... Η Ελλάς, εν ονόματι των θυσιών της εκείνων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και των υποσχέσεων των Μεγάλων Δυνάμεων, προσέφυγε το 1946 εις το Συμβούλιον των τεσσάρων (4) Υπουργών Εξωτερικών των νικητριών Δυνάμεων. Εκεί η Ελλάς κατέθεσε το δίκαιον αίτημα της, της εδαφικής διεκδικήσεως της επί της Ελληνικωτάτης Βορείου Ηπείρου. Εις το Συμβούλιον όμως των 4 Υπουργών Εξωτερικών, κατά την Σύνοδον αυτού εν Νέα Υόρκη, από 4 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 1946, συνεφωνήθη ότι απόφασις δια το Βορειοηπειρωτικόν θα ελαμβάνετο υπό των 4 Υπουργών των Εξωτερικών, μετά την υπογραφήν της Συνθήκης Ειρήνης με την Αυστρίαν και την Γερμανίαν.

Η συνθήκη ειρήνης με την Αυστρίαν υπεγράφη την 15ην Μαίου 1955 στην Βιέννη, χωρίς να συζητηθή το Βορειοηπειρωτικόν, της διεκδικήσεως μας παραμεινάσης εις την προσωρινήν ημερησίαν διάταξιν του Συμβουλίου, ομού μετά του ζητήματος της συνθήκης ειρήνης με την Γερμανίαν.
Η συνθήκη ειρήνης με την Γερμανίαν υπεγράφη πανηγυρικώς την 12ην Σεπτεμβρίου παρ’ υμών εις Μόσχαν.

Τι ζητούμεν τώρα, Εντιμότατοι Κύριοι Υπουργοί, και ημείς από εσάς;  Εν ονόματι του Θεού, εν ονόματι της Δικαιοσύνης, αλλά και εν ονόματι των θυσιών μας και των εις το παρελθόν δοθεισών υποσχέσεων εκ μέρους των Μεγάλων Δυνάμεων, ζητούμεν και ημείς απόδοσιν δικαιοσύνης. Ζητούμεν και παρακαλούμεν όπως επιληφθήτε – πριν λήξη η αποστολή του Συμβουλίου υμών των τεσσάρων Υπουργών – και του εκκρεμούντος Βορειοηπειρωτικού θέματος, δια ν’ αποδώσητε και εις αυτό την δικαίαν λύσιν, καθώς επράξατε δια το Γερμανικόν.

Εάν προβήτε, Κύριοι Υπουργοί, και εις την δικαίαν ως άνω ενέργειαν, τότε ασφαλώς η προσφορά σας θα είναι μεγάλη για τη δικαιοσύνη και την ειρήνη και τότε θα ημπορούμε να πούμε ότι ο τερματισμός του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου συνετελέσθη πραγματικά.
Αποδώσατε, Κύριοι Υπουργοί, την δικαιοσύνην. Ο μεγάλος ηγέτης της Ρωσίας Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, με την «περεστρόικα», άνοιξε τον δρόμον της ελευθερίας και της δημοκρατίας προς τους λαούς των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Η χειρονομία σας θα ευαρεστήση τον Θεόν. Ημείς δε και σύμπας ο Ελληνισμός, ιδιαίτατα ο Ελληνισμός της υποδούλου Βορείου Ηπείρου, θα σας ευγνωμονούμε!Επί τούτοις, Διατελούμεν
Μετ’ εξαιρέτου τιμής και πολλής εν Κυρίω αγάπηςΟ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης,
 Έξαρχος πάσης Βορείου Ηπείρου
Πρόεδρος «Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικού Αγώνος»
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣΚοινοποίησις:
Εξοχώτατον Κον Αντώνιον Σαμαράν Υπουργόν Εξωτερικών της Ελλάδος 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου